aalborg teater ankomst

tesen for projektet er at danne et teater, hvor masken som møder publikum, er i juxtaposition til maskinen’ som producerer scenografien. formen, som indeholder teatersalen, er inspireret af frei ottos spændingskurver, og ’produktionen’ er placeret i de gamle produktionsbygninger for akvavit.

nyt  aalborg teater – mødet mellem den gamle spritfabrik og den levende organisme.

nyt aalborg spritten teater er et studieprojekt, som udspringer af et ønske fra aalborg teater og aalborg kulturforening om et nyt og moderne teater, som ville kunne rumme flere af aalborgs kulturinstanser.

 

byggegrunden er udvalgt i forbindelse med nedlukningen af ’spritten’ – de danske spritfabrikker aalborg. det eksisterende miljø og den arkitektoniske kvalitet på grunden lagde op til at bearbejde de rå industribygninger – både med respekt for det gamle, men også med en eksperimentel tilgang til mødet mellem gammelt og nyt.

ombygning og genanvendelse af eksisterende bygning
spritten -gmale kornsiloer
fremtidig vision for udseendet af en black-box-scene, hvor de gamle silo-bunde er bevaret, så de kan være med til at forhøje de akustiske kvaliteter grundet deres form.
Teater snit - maskine og organisme
planer aalborg teater spritten

opstalt af den nye side og opstalt af den gamle side af ny aalborg spritten teater. opstalterne viser relationen mellem den eksisterende maltbygning og den nye scenebygning.

planer over anden og tredje sal med anskueliggørelsen af salen i samspil med scene, scenerum, kabinetter, kontorfaciliteter, værksteder samt foyerområder og restaurant.

spændingskurver frei otto kreativ workshop

indledende form og statiske inspirationsundersøgelser af frei ottos spændingskurver og disses muligheder og begrænsninger.

Indeklima optimering
snit_teatersal – placering af og udformning af den store teatersal inklusiv et princip for ventilation af salen uden støjgener.
Akustikloft og støjdæmpning
princip for opbygning af et adaptivt akustisk loftsystem. loftet kan indstilles efter, hvilken slags forestilling, der skal fremvises.