2020.11.23_Avlsgårdsstien (1).png
i projektet er der fokuseret på fællesskab på tværs af alder og interesser, hvorfor der blandt andet etableres moderne legeplads, højbede og urtehave samt et fælleshus med mulighed for afholdelse af fællesaktiviteter året rundt.

boligprojekt i nyborg med fokus på traditionelle klimaløsninger

nyt boligprojekt i naturskønne omgivelser i nyborg. boligprojektet er en vunden konkurrence udbudt af nyborg kommune.

 

bebyggelse kommer til at ligge op ad den skønne teglværksskoven  med mindre end 500 meter til stranden ved storebælt.

 

projektet består af 55 boliger i forskellige størrelser for at imødekomme brugernes forskellige behov. landskabet i det nye byggeri forbindes til den omkringliggende natur ved at minimere de hårde flader og maksimere de grønne arealer. projektet udføres med grønne tage, og parkeringsarealet er placeret på den anden side af skoven, ved ankomsten til området, så beboerne kommer tættere på naturen.

2020.11.23_Overblik.png
fordeling af bebyggelsen med Skaboeshusevej i forgrunden og teglværksskoven i bag-grunden
2020.11.23_Gade.png
projektet lægger stor vægt på det gode naboskab og samhørighed. arkitekturen skal være med til at danne en følelse af ’vi’ i modsætning til ’os’ og ’dem’.
2020.11.23_Kile.png
i avlsgårdsvænget trækkes naturen ind på grunden – både i form af det grønne, men også det blå element. regnvandshåndtering bestående af grønne tage, wadier og lavninger på grunden skal være med til at forsinke regnvandet. etableringen af disse vil samtidig gavne den lokale biodiversitet.