Eksteriør 3 PS Komprimeret.png
ankomst til et levende museum

ny værkstedsbygning til norsk frilandsmuseum

det norske frilandsmuseum, follo museum, er et konkurrenceforslag, som udspringer af museets ønske om en tilhørende værkstedsbygning med mulighed for at oplyse og undervise i gammel norsk byggeskik.

 

museet er beliggende i den nordlige del af oslo, hvor det kuperede klippeterræn, dækket af et tæppe af fyrtræer, danner rammerne for den nye værkstedsbygning. værkstedbygningen tager udgangspunkt i den eksisterende museumsbygning, og danner uderum og små pladser imellem bygningerne.

værkstedsbygningen er opbygget efter et simpelt konstruktionsprincip med gentagelser, hvilket giver en fleksibilitet i forbindelse med ruminddelingen.

Eksteriør 2 PS Komprimeret.png
pladsdannelse imellem den eksisterende museumsbygning og den nye værkstedsbygning
Eksteriør 1 PS Komprimeret.png
det store udhæng lader værkstedsbygningens facader stå mindre udsat for vind og vejr. samtidig forlænger det perioden for udendørs ophold.
Interiør 1 PS Komprimeret.png
de store rum oplyses af ovenlysvinduer, hvilke er med til at understrege det repetitive statiske princip.
Interiør 3 PS Komprimeret.png
tekstilværksted
plan1-200.png

planen viser relationen mellem nyt og eksisterende. den nye værkstedsbygning åbner sig op mod det eksisterende museum mens der dannes ryg mod parkeringsarealet. herfra ledes de besøgende ned til den eksisterende museumsbygning.

de gamle træer er bevaret i videst muligt omfang.

snit 1-200.png

snit – tegningen viser relationen mellem den nye værkstedbygning og den eksisterende museumsbygning.