IMG_3765.JPG

kunden som samarbejdspartner

vi stræber efter at skabe bæredygtig arkitektur og rum, som fortæller en historie om mennesker, kulturarv og de steder vi lever. for at opnå dette handler det, for os, meget om de gode relationer til vores kunder. dét at bygge nyt, til eller om er som udgangspunkt en krævende proces, hvorfor det er vigtigt at alle parter i et projekt er indstillet på at yde og samarbejde på hver sine fronter. vi tager ansvar for vores arbejde, og vil altid vores kunder det bedste. 

'færdiggjort uddannelses' betyder ikke 'endt studie'

vi har færdiggjort vores uddannelser, men bliver ved med at afsøge det ukendte og det nye. vi stiller os ikke tilbagelænede og tilfredse, men søger nye udfordringer. det er spændende at blive stillet for nye projekter og dermed nye problemstillinger - hvad enten det er de små eller de store. 

bæredygtigt byggeri og anvendelse af bæredygtige materiale omhandler både traditionsbundne, og til tider glemte, metoder og materialer, samtidig med udviklingen af nye og mindre afprøvede metoder og materiale. begge aspekter ser vi potentialer i, samt vigtigheden i at fortsætte spørgelystent med at udvide vores viden og kunnen inden for. 

månedligt tager vi på en dagsudflugt / studietur, hvor vi hjemmefra har forberedt os på hver vores emner. det kan være alt fra byrum og offentlige arealer til private huse og små detaljer. dette giver os tid og plads til at forblive nysgerrige og interesserede i konstant at forbedre vores viden og erfaring inden for arkitektur og urbane miljøer. 

kreativitetens tilstedeblivelse

vores agenda for at starte egen tegnestue har været at fokusere på det, vi synes er sjovest - nemlig den personlige relation til kunden, og det at give plads til forskelligheder. ingen kunder er ens - så derfor er der heller ingen projekter, som er ens. med afsæt i dette, gør det også at vores hverdag fortsat er i udvikling, hvilket motiverer os endnu mere, og danner det bedste grundlag for os til at yde en god rådgivning. 

at arbejde med arkitektur og landskabsarkitektur er noget vi holder utroligt meget af. det at kunne hjælpe vores kunder med at få indfriet deres drømme, føles virkelig godt. 

referencer

avlsgårdsvænget 55 rækkehuse samlet 6.000 m2.

bolig thrige firkanten for olav de linde

skitserende arkitekt, ai

hættegården 650 m2 børnehave i ringe for faaborg-midtfyn kommune.

skitserende arkitekt, graaa

jobcentercafé svendborg

skitserende arkitekt, graaa

aahaven renovering af boliger for civica odense.

skitserende arkitekt, graaa

helhedsplan svendborg vest

udvikling af nyt område i svendborg.

skitserende arkitekt, graaa

kildemosen boligbebyggelse med 22 boliger

skitserende arkitekt, graaa

dias sdu bygning for forskning og uddannelse

arkitektpraktikant, creo arkitekter

​demens centrum aarhus for aarhus kommune

projekterende landskabsarkitekt, årstiderne arkitekter

 

tagterrasse og taghave

skitserende landskabsarkitekt, årstiderne arkitekter

 

renovering af 36 boliger i odense for civica

projekterende landskabsarkitekt, årstiderne arkitekter

 

nørrestrand / byudviklingsområde med 138 boliger i horsens

projekterende landskabsarkitekt, årstiderne arkitekter

 

karrébebyggelse i sydhavnen, københavn for kpc

skitserende landskabsarkitekt, årstiderne arkitekter

proces

1. idemøde

vurdere de forskellige muligheder

hjælpe med at finde ud af, hvad dine behov og ønsker er

komme med feedback til dine ønsker samt nye ideer

skabe et overblik over projektets tidsramme

gennemgå regler og lovkrav

gennemgå dit budget for at se, om det er realistisk

2. skitseforslag

tegninger

tidsplan

prisestimering (økonomisk overslag)

forslag til valg af materialer og design

undersøgelser i forhold til dit hus (er der nogle særlige forhold, der skal tages hensyn til?)

3. myndighedsprojekt

arkitekten finder ud af, hvilke informationer kommunen skal bruge, da dette kan variere fra kommune til kommune.

herefter bliver der udarbejdet et myndighedsprojekt, som er en beskrivelse af projektet ned til mindste detalje.

ved hjælp fra myndighedsprojektet kan der søges om en byggetilladelse.

byggeprojektet kan først gå i gang, når byggetilladelsen er hjemme.

4. hovedprojekt

tegninger

beskrivelse af materialer og byggeplaner

tidsplan

statiske beregninger

varmetabsberegning

et udbudsbrev til håndværkere

en tilbudsliste med forskellige tilbud fra håndværkerfirmaer

5. byggerådgivning

6. opfølgning