Kig-fra-Bregnerødvej-v1-PS.gif
hovedfokus i udviklingsprojektet er at lade bygningerne omkranse det grønne gårdrum, som er friholdt for parkeringsareal.

senior-bofællesskab med fokus på sociale samlingspunkter

grundens eksisterende erhvervsbygninger transformeres til et senior-bofællesskab med nær kontakt til den omkringliggende skov og park. den grønne struktur trækkes ind mellem bebyggelsen, så gårdhaven opnår samme grønne udtryk. bygningerne indrettes med fællesrum for at højne den sociale interaktion mellem beboerne. fællesarealerne indeholder henholdsvis køkken til fællesspisning, aktivitetsrum til fysisk udfoldelse, samt værksted til vedligehold af eksempelvis naboens cykel.

Håndskrevet_2021-01-18_140846.gif
bebyggelsen indrettes med semi-private taghaver, hvor beboerne vil have direkte udsigt til skovens trækroner.
Kig-fra-pilegårdsparken-PS.gif
indgangene til den grønne gårdhave er indrettet, så bofællesskabets fællesrum er placeret synligt mod disse.
luft.gif
parkeringsarealerne er placeret på skyggesiden af bebyggelsen, så gårdrummet friholdes for parkering og de fælles grønne arealer derved maksimeres.