Niché PS.png
tilbygningen etableres som et indskudt plan, så der opnås en tættere forbindelse mellem det eksisterende hus og baghaven med frugttræer.

tilbygning til murermestervilla med fokus på den lette konstruktion.

en familie i det centrale odense havde ønsket om et ekstra rum til fælles aktiviteter og forskellige brugsscenarier.

den nye tilbygning har en let trækonstruktion modsat den eksisterende murermestervilla, så der samlet dannes en fin sammenhængende bolig.

Kig langs hus PS.png
den eksisterende kælder renoveres samtidig – den gamle kældernedgang flyttes tættere på hovedindgangen.
Ankomst PS.png
den nye tilbygning skaber muligheden for at flytte det eksisterende køkken og derved danne et køkken-alrum. de gamle mursten, som udgår, genbruges til at opmurer et af de gamle vinduer, så ændringen tilpasses den gamle villa.
Interiør PS.png
den eksisterende stue laves om til et køkken-alrum, som også åbnes op ud mod den nye tilbygning.
[Øst].png
opstalt have – her ses relationen mellem den gamle murermester-villa og den nye tilbygning.
Gadefacade [vest].png
opstalt gade – tilbygningen skaber også muligheden for at renovere den gamle garage.